طبق فیلم منتشر شده از جلسه مجلس شورای اسلامی برای انتخاب رهبر سال 69 وقتی از اکبر هاشمی رفسنجانی برهمانی رئیس ملس شورای اسلامی وقت اصرار و از سید علی ای حسینی انکار و در نهایت با این جمله که " #باید_خون_گریست و مقداری شوعاف این فاجعه آغاز شد و تا به امروز با سیستم باری به هر جهت 40 سال سپری شده.
رئیس جمهورها ، وزرا ، نماینده های مجلس ، قضات دادگاه و در رأس این ها رهبری که بنا بر این بود که بطور موقت باشد و بنا بود که رفراندوم و همه پرسی برای انتخاب رهبر برگزار شود که نشد و گویی که این موضوع بی اهمیت است و با عنوان "جمهوری اسلامی" از واژه اسلام وام گرفته شد اما مبنای اسلامیت در آن کاملا و در بسیاری از موارد بطور آشکارا نقض شد. حق الناس رعایت نشد و عدالت زیر پا گذاشته شد و امروز ثمره این همه ناحق مملکتی با این شرایط اقتصادی افتضاح ، ی مسئولین و از همه مهم تر اعدام ها و کشتن افراد و این یعنی خلاف رفتار انسانی . روزی این کابوس ها پایان خواهد داشت .اما چیزی که موضوع و مسئله مهم و ضوری است؛عمر و جوانی ماست که روز به روز در پای این جهالت ها و ناعدالتی ها و ستمگری ها باطل می شود و از بین می رود و قطعا مسببان این جنایت ها باید روزی پاسخگوی تک تک لحظات و زمان های از دست رفته ی ما و جان هایی که گرفته اند باشند (!)
ما سلاح نداریم . قدرت هم نداریم . اما خدا دارد. خداا به داد ما برسد.آمین.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


Ricardo Anthony تفکر و تحرک David Lawanda حیران نباش او خواهد آمد فایل های دبستانی پریشان موی کامیاران نیوز:لبیک یارسول الله(ص)